Fordøjelsen er kroppens primære kommunikationscenter for følelser

Fordøjelsessystemet bliver styret af det enteriske nervesystem, som er et komplekst system af omkring 100 millioner nerver indlejret i tarmvæggen. Det kommunikerer med hjernen via det autonome nervesystem, som styrer aktiviteten i så godt som alle vores indre organer.

Nervesystemet er uden for vores viljemæssige kontrol og består af det sympatiske og det parasympatiske nervesystem, og det er via de to systemer, at hjernen og maven sender vigtige oplysninger frem og tilbage.

Forstoppelse, kvalme og mavesmerter er også typiske symptomer hos folk som lider af en såkaldt funktionel lidelse, hvor man har fysiske symptomer uden at lægerne har nogle kliniske fund.